Elena Fittová rod.Doranská

Viktor Gubrický

Jozefa Štvrtecká rod.Makytová

podakovanie-kvetĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani  Márie Líškovej

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvetĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani  Anny Kurovej

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvetĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pána Roberta Kratochvíla

na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvetĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pána Gustava Gašpara

na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.