Xénia Pástorová

Radovan Ruža

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pána Tibora Foltýna

na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.