podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani  Jaroslavi Matulovej

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani  Matildy Stískalovej

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.