Richard Dvorák

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani Oľgu Ježekovú

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pána Jozefa Závoru

na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.