Mária Osuská rod. Orgoňová

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani Marcelu Dávidovú

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.