Mária Havlíková rod.Dobrovodská

Mária Boškovičová rod.Petríková

František Hodek

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani  Márie Vaškovičovej

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pána Jozefa Tillnera

na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pána Pavla Duláka

na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.