Ladislav Šteiner

Mgr. Ernest Škopek

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani Rozáliu Hrúzovú

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani Máriu Kalužákovú

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani  Genovévu Jurkáčkovú

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.