Viktor Weinreb

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani Máriu Eliašovú

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pána Rudolfa Janíka

na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.