Kristián Milenkovski

Radovan Vozárik

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani Evu Vápeníkovú

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pána Jána Škovránka

na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

podakovanie-kvet

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za odprevadenie

pani Helenu Roščákovú

na jej poslednej ceste.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.